Productaansprakelijkheid: laat een gebrekkig product u niet dwarsbomen

Het leven van een bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. Zelfs al kunt u de risico’s tot een minimum beperken, ze blijven nu eenmaal eigen aan het beroepsleven. Gaat er na de levering van uw product of dienst iets mis? Dan beschermt onze verzekering productaansprakelijkheid of BA uitbating na levering u tegen hoge kosten.

Incidenten door een defect product? Verrassingen na uitvoering met een verzekering productaansprakelijkheid / BA uitbating na levering.

Wat is productaansprakelijkheid?
Of u nu producten levert of diensten aanbiedt, u kunt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die erdoor wordt veroorzaakt – ook na de levering of uitvoering. Onze BA uitbating na levering dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door de producten of diensten na hun levering.

Wat als het toch nog misgaat
Onverhoopt belandt er toch een slecht stukje vis op het bord van een van uw restaurantbezoekers: daar kan een klant nadien flink ziek van worden. Een van uw installateurs heeft een wasmachine niet goed aangesloten, met ernstige waterschade tot gevolg. Of de batterij van een telefoon uit uw productie ontploft in de handen van een jonge klant.

BA uitbating na levering: uw garantie
Net als u denkt dat de zaken goed gaan, gaat er onverwacht nog iets mis. Dat is ellendig voor wie door toedoen van uw product schade leed. Bovendien is het moordend voor uw imago, én kan het uw onderneming ook een flinke duit kosten. Bescherm uzelf tegen onaangename verrassingen met een verzekering productaansprakelijkheid / BA uitbating na levering.

Onderneem en leef gerust

Met Kantoor Verhoeven houden uw verzekeraars de pas met uw plannen.
Zo kunt u zich 100% bezighouden met uw zaak, zonder u zorgen te maken over onvoorziene hindernissen.