Veelgestelde vragen

Heldere antwoorden op veelgestelde vragen

Hebt u een oldtimer? Dan heeft de inschrijving ervan een impact op de premie van uw BA-verzekering. Uw wagen moest wel aan de voorwaarden voor een oldtimer voldoen:

 • ​minstens 25 jaar geleden voor de eerste maal ingeschreven.
 • slagen voor de technische keuring voor oldtimers

Wordt uw wagen als een oldtimer geklasseerd? Dan krijgt u een

O-nummerplaat. Die heeft als voordeel dat de premie voor uw verplichte BA-autoverzekering aanzienlijk lager ligt dan bij een gewone personenauto. Maar met een O-nummerplaat mag u uw wagen wel niet meer gebruiken voor:

 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
 • commerciële en professionele doeleinden.

​Wilt u met uw oldtimer rijden waar u wilt, zonder beperkingen, dan schrijft u hem beter in als een gewone personenauto. U betaalt dan wel een hogere premie. Uw auto moet dan ook de standaardkeuring voor een personenwagen ondergaan.

Wil uw kind gaan studeren in het buitenland? Zorg dat hij goed verzekerd is, en breng zeker de drie cruciale zaken in orde.

 • Medische kosten – Gaat uw kind studeren binnen Europa (of in IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Australië) met het programma Erasmus+? Dan kan hij met de Europese ziekteverzekeringskaart de terugbetaling genieten van dringende of noodzakelijke medische verzorging in het buitenland. De kosten voor ziekenhuisopname of  repatriëring worden niet vergoed. Buiten de EU betaalt uw ziekenfonds niets terug. Gaat uw student naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Controleer dan zeker of uw hospitalisatie medische verzorging dekt, en hoe lang ze dat doet. Of sluit meteen een specifieke verzekering af voor studenten in het buitenland.
 • Kot en de inboedel – U kunt het verblijf van uw kind in het buitenland soms ook verzekeren via de polis uw uw eigen woning. Vraag uw verzekeringsmakelaar om advies. En ook voor een diefstalverzekering weet hij raad. Zo is de inhoud van het studentenkot van uw kind ook verzekerd tegen diefstal.​​
 • Aansprakelijkheid – In landen als de Verenigde Staten worden heel snel procedures opgestart. Een kleine onoplettendheid of onhandigheid kan dan ook enorme gevolgen hebben. Bekijk of uw verzekering Privéleven die dekt.

​Als u overlijdt, heeft uw weduwe of weduwnaar onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. Dit overlevingspensioen wordt dan berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot. Of de overlevende in aanmerking komt voor dit overlijdenspensioen, hangt af van:

 • de duur van het huwelijk;
 • de leeftijd van de langstlevende;
 • het inkomen van de overledene;
 • een eventueel nieuw huwelijk van de overlevende.

Let wel: wettelijk samenwonende partners hebben geen recht op een overlevingspensioen.

Belasting op Inverkeersstelling (BIV)

De belasting op inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting. Die bent u als eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig verplicht te betalen –  vanaf u uw voertuig op de openbare weg in België in gebruik neemt. De BIV moet u betalen voor uw personenauto’s, minibussen en motorfietsen (meer dan 50 cc), boten en vliegtuigen die ingeschreven zijn in België.

Na de eerste inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) ontvangt u automatisch een aanslagbiljet. Na ontvangst ervan hebt u twee maanden de tijd om de BIV te betalen.

De hoogte van de belasting hangt af van uw voertuig en waar u gedomicilieerd bent als eigenaar/hoofgebruiker:

 • Vlaanderen: uw  BIV wordt berekend op basis van de ouderdom en enkelel milieukenmerken van uw auto: CO2-uitstoot, uitstoot van fijn stof, brandstoftype en euronormen.

BIV-bedrag Vlaanderen.

 • Brussel:  uw BIV wordt berekend op basis van het fiscale vermogen (uitgedrukt in fiscale PK) en het vermogen van de motor van het voertuig (uitgedrukt in KW).

BIV-tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Wallonië: BIV wordt berekend op basis van het fiscale vermogen (uitgedrukt in fiscale PK) en het vermogen van de motor van het voertuig (uitgedrukt in KW). Stoot uw auto veel CO2 uit? , Dan wordt een eco-malus bij de BIV geteld.
  BIV-tarieven Waals Gewest.

Als uw auto geheel of gedeeltelijk op LPG rijdt, krijgt u een aanzienlijke vermindering op de BIV.

Jaarlijkse verkeersbelasting

Naast een eenmalige BIV-belasting is er de verkeersbelasting. Die betaalt u elk jaar opnieuw. De verkeersbelasting wordt bepaald aan de hand van het fiscale vermogen van de wagen (uitgedrukt in fiscale PK). Raadpleeg de tarieven voor op deze sites:  

Aanvullende verkeersbelasting

​Rijdt uw auto volledig of gedeeltelijk op LPG, dan betaalt u elk jaar een aanvullende verkeersbelasting. Dit geldt in alle gewesten.

Heeft u als particulier in het buitenland een voertuig gekocht dat u in België onder uw naam wilt inschrijven? Dan moet u volgende stappen ondernemen:

 • geef het voertuig aan bij een Bureau voor Douane en Accijnzen, waar u een formulier van ‘aanvraag tot inschrijving’ ontvangt;
 • leg dit formulier voor aan uw verzekeraar;
 • bezorg dit formulier ook aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) samen met nog enkele andere papieren zoals een kopie van de aankoopfactuur.

Is uw voertuig ouder dan zes maanden én heeft het meer dan 6000 km op de teller staan? Dan moet u met dit voertuig ook langs de technische keuring, behalve als uw naam al op het buitenlands inschrijvingsbewijs staat.

Steeds meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Bij de aankoop ervan worden vaak een aantal zaken over het hoofd gezien, zoals een verzekering. De ebike behoort in principe niet tot de categorie gemotoriseerd voertuig, maar wel, zoals een gewone fiets, tot de categorie rijwiel. Voor een elektrische fiets geldt dus ook geen verzekeringsplicht als deze fiets voldoet aan Europese normen.

Kan uw elektrische fiets harder gaan dan 25 km per uur? Dan voldoet hij niet meer aan die Europese normen, en valt hij onder de categorie bromfiets. In dit geval bent u verplicht om voor uw ebike een kentekenplaat aan te vragen én moet u in het bezit zijn van een groene verzekeringskaart.

Kortom: bent u in het bezit van een snelle elektrische fiets? Dan zijn zowel helm als kentekenplaat én verzekering verplicht. Vraag uw makelaar om raad.

Een verzekering voor een jonge bestuurder is vaak erg duur. Daarom kiezen jongeren er soms voor rond te rijden met een auto die op naam van hun ouders verzekerd is. De premie ligt dan iets lager, omdat jongeren statistisch gezien een hoger risico betekenen in het verkeer door hun gebrek aan ervaring. Toch is het beter een autoverzekering op eigen naam te nemen.

Waarom? De gebruikelijke chauffeur van een bepaalde wagen is wettelijk verplicht om zichzelf als voornaamste bestuurder op te geven. Bent u als jonge chauffeur degene die het meest met de wagen rijdt? Dan is een autoverzekering nemen op naam van uw ouders eigenlijk verboden.

Kiest u toch voor een polis op naam van uw ouders en staat u daarin niet als hoofdbestuurder vermeld, dan heeft de verzekeraar het recht om:

 • de schade aan uw wagen niet te vergoeden en uw betaalde premies toch te houden;
 • de schade aan derden te vergoeden, maar nadien bij u aan te kloppen om het geld terug te eisen.

Wilt u toch besparen op de premies van uw autoverzekering? Als u rekening houdt met het vermogen van uw auto kan die premie best meevallen (beperkt vermogen, lagere premie). Als u zich bovendien verzekert bij dezelfde verzekeraar als uw ouders maakt u misschien kans op een mooie korting.

Verzekeraars werken graag met erkende herstellers. Dit zijn vaak ketens van autoruitherstellers waar u 24/7 terecht kan.  De lijst vind je op hun website, of vraagt u op via uw makelaar.

U kunt natuurlijk ook een beroep doen op een minder bekende garage, dichtbij huis – op voorwaarde dat u een autoverzekering met dekking glasbreuk afsloot. In dat geval neemt de onafhankelijke hersteller contact op met uw verzekering, handelt hij de formaliteiten af en stuurt de factuur direct naar uw verzekeraar. Uw dossier wordt dus rechtstreeks behandeld en u hoeft zich geen zorgen te maken. Enkel het deel dat ten uwe laste blijft, zal u moeten betalen.

Kiest u voor een hersteller die niet door uw verzekeraar erkend wordt? Geef dan uw schadegeval zo snel mogelijk  aan. Breng wel altijd uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte zodat hij zijn akkoord kan geven aan uw autoruithersteller.Mogelijk vraagt uw verzekeraar een voorafgaande expertise alvorens toe te stemmen in de herstelling. U betaalt dan zelf de factuur aan de hersteller en vraagt vervolgens om vergoed te worden, mits aftrek van een eventuele vrijstelling (franchise).

Vraag in ieder geval eerst uw verzekeringsmakelaar om raad: die kent de voorwaarden van de verschillende maatschappijen, en vertelt u graag welke hersteller u het beste kiest. 

De aanvullende waarborg glasbreuk is een interessante optie van uw autoverzekering. Doet u beroep op een autoruithersteller erkend door uw verzekeraar, dan is de kans groot dat u helemaal niets hoeft uit te geven aan de herstelling, ook niet bij het vervangen van uw gehele voorruit.  In veel gevallen regelt de hersteller van uw autoruit alles voor u, en neemt hij zelf contact op met uw verzekeraar. Kiest u voor een eigen hersteller? Dan moet er vaak een effectief schadedossier geopend worden en moet u waarschijnlijk een groot deel uit eigen zak betalen. U doet er dus goed aan een waarborg glasbreuk te onderschrijven bij uw autoverzekering.

De familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar waarschijnlijk de eerste verzekering die u afsluit wanneer u het ouderlijk nest verlaat. Deze verzekering is een van de belangrijkste voor uzelf en uw gezin. Een ongeluk in de privésfeer is namelijk snel gebeurd. Een familiale verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van dagelijkse ongevallen; of u nu helemaal alleen woont of een gezin hebt met huisdieren en kinderen. Kan een slachtoffer van schade bewijzen dat u of een van uw gezinsleden in fout was, dan lopen de kosten snel hoog op. Behoed uzelf met een familiale verzekering van een hoge schadevergoeding die voortvloeit uit een oplettendheid of inschattingsfout.

Om de waarde van uw inboedel te schatten, wordt door de meeste verzekeraars 30 of 35% van de waarde van uw woning (kapitaal gebouw) genomen. Heeft u unieke of zeer kostbare stukken, en is dit bedrag te laag? Dan past uw verzekeraar het natuurlijk aan.

Maar hoe wordt de waarde van uw woning bepaald? Er bestaan twee verschillende manieren om de waarde van een eigendom te schatten:

 1. een expertise aan huis door een vertegenwoordiger van uw verzekeraar;
 2. een evaluatierooster (meestal) gebaseerd op het aantal kamers in uw woning en de graad van afwerking – dit wordt niet enkel gebruikt voor het gebouw, maar vaak ook voor de inboedel.

Voor huurders bestaat nog een derde mogelijkheid: zich verzekeren tegen huurrisico’s voor een bedrag van 20 maal de jaarlijkse huur (incl. lasten).

Ons team staat voor je klaar!

Kantoor Verhoeven is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en een zelfstandig bankagent. Gezien onze onafhankelijkheid streven we er dan ook iedere dag opnieuw naar om u bij te staan bij al uw verzekerings- en bankbehoeftes. En dit op een manier waarop uw belang 100 procent centraal wordt geplaatst.

Onderneem en leef gerust

Met Kantoor Verhoeven houden uw verzekeraars de pas met uw plannen.
Zo kunt u zich 100% bezighouden met uw zaak, zonder u zorgen te maken over onvoorziene hindernissen.