Persoonlijke ongevallen: Behoed u voor de weerslag van een blijvend letsel

Een ongeval heeft soms ernstige gevolgen voor uw privéleven. Die gevolgen het hoofd bieden is al zwaar genoeg. Uw hospitalisatieverzekering kan de kosten voor ziekenhuisopname deels opvangen. Maar wat als u blijvend invalide raakt? De polis persoonlijke ongevallen beschermt u tegen de kostelijke gevolgen bij langdurige revalidatie of een blijvend letsel. Zo blijft het betaalbaar voor u.

Soepele polis
Een grote troef van onze verzekering persoonlijke ongevallen is keuzevrijheid. U kiest zelf de waarborgen die beantwoorden aan uw noden. Hebt u al een hospitalisatieverzekering? Geen probleem! De ongevallenverzekering vult die perfect aan, door bijvoorbeeld ook een vergoeding bij blijvende kwetsuren te voorzien.

Hoogstpersoonlijke dekking
Ook hier leveren wij absoluut maatwerk. We pluizen de polis met u uit, en bekijken welke waarborgen u wenst en nodig hebt:

  • Kapitaal bij overlijden en/of bij blijvende invaliditeit
  • Dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid (optioneel)
  • Dagvergoeding in geval van hospitalisatie (optioneel)
  • Terugbetaling van medische kosten (optioneel)

Zo kiest u helemaal zelf wat voor u het meest noodzakelijk is.

Uw waarborg tegen ongevallen in uw privéleven
Let wel: voor particuliere verzekeringnemers zijn alleen ongevallen in het privéleven verzekerd. Werkt u in loondienst? Dan staat uw werkgever in voor ongevallen op de werkvloer.

Onderneem en leef gerust

Met Kantoor Verhoeven houden uw verzekeraars de pas met uw plannen.
Zo kunt u zich 100% bezighouden met uw zaak, zonder u zorgen te maken over onvoorziene hindernissen.