Verkeerspolis bestuurder: Draag zorg voor uzelf in het verkeer

Natuurlijk maakt u liever geen verkeersongeval mee met lichamelijke letsels. Dankzij uw verzekering BA Motorvoertuigen bent u gelukkig gedekt voor de schade die inzittenden of de tegenpartij overkomt. Maar wat als u zelf gewond raakt? Wist u dat de wet geen enkele schadevergoeding voorziet voor de chauffeur van een privévoertuig dat een ongeval veroorzaakt? Onze verkeerspolis voor bestuurders zorgt ervoor dat u hier niet meer van wakker hoeft te liggen.

Als bestuurder hebt u specifieke noden. Die hangen samen met het aantal voertuigen waar u en uw gezinsleden zich mee verplaatsen:

4 verschillende formules

  1. Bent u bijna altijd onderweg met dezelfde auto? Dan volstaat onze formule die 1 specifiek voertuig dekt.
  2. Moet u vaker wisselen tussen diverse wagens? Dan past onze polis voor bestuurder van eender welke auto duidelijk beter bij u.
  3. Een meer allesomvattende optie is deze voor bestuurders van alle motorvoertuigen, gezinsleden incluis.
  4. Onze laatste formule beschermt u en uw gezin in allerlei verkeerssituaties. Uw veiligheid blijft gewaarborgd als bestuurder of inzittende van om het even welk vervoermiddel, en zelfs als fietser of voetganger.

Wilt u deze 4 formules in detail ontdekken? Vraag er ons naar.

Waarborgen op maat
Naar persoonlijke nood en voorkeur kunt u bij ons volgende waarborgen aangaan:

  • Waarborg overlijden

  • Waarborg blijvende invaliditeit
  • Waarborg dagvergoeding (TAO)
  • Waarborg medische kosten

Onderneem en leef gerust

Met Kantoor Verhoeven houden uw verzekeraars de pas met uw plannen.
Zo kunt u zich 100% bezighouden met uw zaak, zonder u zorgen te maken over onvoorziene hindernissen.